Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛД И БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБАТА НА  „БИСКВИТКИ”

Интернет сайт www.drehi.moda се администрира от "ДИЪРТС" ЕООД с ЕИК  205003116, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 36, тел. за връзка: 0886918468, имейл адрес: office@ drehi.moda

Информираме ви, че Политиката на  " ДИЪРТС " ЕООД е съобразена изцяло с Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламен и Европейския съд за защита на личните данни на физическите лица („Регламентът“). При използването на интернет сайта на „ДИЪРТС " EООД - www.drehi.moda е възможно обработването на лични данни и ние искаме съгласието на потребителя предварително и обявяваме настоящата политика за тяхната защита.

С тази декларация за защита на личните данни искаме да ви информираме за обхвата и целта на данните, които събираме, използваме и обработваме. Потребителите са информирани, чрез тази декларация, за защита на личните им данни и за правата, които те имат, съгласно Регламента.

I. Категории лични данни, които събираме

Категориите лични данни, които събираме и обработваме са т.н. „обикновени лични данни”, а именно: име, адрес за доставка, електронен адрес и/или телефонен номер. Личните данни се събират и обработват винаги в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за отделните държави разпоредби за защита на данните.

Искаме да ви уверим, че " ДИЪРТС " ООД е изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.

II. Цели на обработването на лични данни

Обработването и използването на личните данни е с цел възникване на договорни отношения между нас и вас като потребител. Начинът на обработка и съхранение, както и произтичащите от Регламента права са определени в настоящата Декларация за поверителност.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да бъде частично изисквано от закона (например данъчното законодателство) или може да бъде в резултат на възникнали договорни отношения.  При необходимост от сключване на  договор, потребителят трябва да предостави своите лични данни за тази цел, които ще бъдат обработени от нас по ред, установен от Регламента. Отказът на предоставяне на лични данни може да доведе до невъзможност за сключване на договор или доставка на услуги от наша страна.

III. Kатегории получатели на лични данни извън дружеството 

Категориите получатели на лични данни, извън дружеството са следните:

1.  Дружества, които мащабно обработват и наблюдават лични данни (хостинг сървъри)

Сайтът на " ДИЪРТС " ООД събира общи данни и информация, при неговото посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr. Събрани могат да бъдат: (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) сайтът, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часът на достъп до интернет страницата, (6) IP адрес, (7) доставчикътна интернет услуги, (8) всякаквадругa информация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака на сайта ни.

При използването на тези общи данни и информация, " ДИЪРТС " ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) създаваме правилното съдържанието на сайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия сайт, (3) да осигурим качествен достъп до информацията, (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Ето защо," ДИЪРТС " ООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.

2. Инструменти за автоматично събиране на данни

2.1. “Бисквитки”


Интернет страницата на www.drehi.moda използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.

Чрез използването на „бисквитки“," ДИЪРТС " ООД може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитките“, информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана с според поведението и желанието на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват сайта ни.

Потребителят може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър. Вече запазените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на „бисквитките“ в използвания браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

2.2. Форма за контакт през сайта

Сайтът на " ДИЪРТС " ООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нас, както и директна комуникация, която включва и подаване на директна информация по електронна поща, посредством формуляр в сайта. Ако даден потребител  се свърже с " ДИЪРТС " ООД директно чрез електронна поща или чрез формуляра за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от потребителя, се обработват и съхраняват с цел връзка с него. Тези лични данни не се предоставят на трети страни.

2.3. Методи на плащане

·Паричен пощенски превод при доставка


За да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме услугите на куриерска фирма Спиди.

Предаваме личните данни на куриерската фирма: Име, Фамилия, Телефон и Адрес, за да можем да изпълним потребителската поръчка и/или да съберем плащанията при нея, ако е избран начин на плащане „наложен платеж“, който също се събира от куриера при предаване на поръчания продукт/продукти. Фирмата спазва строго разпоредбите за защита на личните данни. Повече информация може да се намери на https://www.speedy.bg/bg/gdpr

В зависимост от всяка конкретна поръчка, съобразно наличността на дадена стока или продукт, " ДИЪРТС " ООД с ЕИК 205003116 може да предава или предоставя достъп до някои  категории лични данни на дружества посредници на " ДИЪРТС " EООД.

·Банков превод


В зависимост от желанието на потребителя, за да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме банковия превод като метод за плащане. За целта, използваме фирмена банкова сметка в Банка Райфайзен банк, с IBAN
BG91551009050257, BIC RZBBBGSF, титуляр ДИЪРТС EООД, гр.София

Личните данни, които се изискват, за да бъде извършено плащането от потребителя се събират от Банковите служители на УниКредит Булбанк АД. Банката спазва строго разпоредбите за защита на личните данни. Повече информация може да се намери на https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/pravna-informaciya/poveritelnost/

IV. Предаване (трансфериране) на лични данни в трети страни извън ЕС

  • Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Google Анализ

 В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Google Анализ е собственост на GoogleInc., 1600 Pkwy, MountainView, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.

Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.

Потребителят може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.

Потребителят има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителят трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

Разпоредби за защита на данните, относно използването на GoogleАдуърдс в  нашия сайт

В нашия сайт сме интегрирали скрипт на GoogleАдуърдс. Целта на този инструмент е да записва посещенията на сайта с рекламни цели (ремаркетинг) в Google. При посещение на нашия сайт, браузърът ви запазва "бисквитките", които ви позволяват да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате страници, които са част от рекламната мрежа на Google. На тези уебсайтове се предлагат реклами на посетителите, отнасящо се до съдържание, което са разглеждали по-рано на уебсайтове, които използват функцията за ремаркетинг на Google.

GoogleАдуърдс е собственост на GoogleInc., 1600 Pkwy, MountainView, CA 94043-1351, САЩ.

Потребителят има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от GoogleАдуърдс  свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителят трябва да направи отказ на  https://www.google.com/settings/ads

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://policies.google.com/privacy. Информацията, която събира GoogleАдуърдс, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://policies.google.com/privacy.

- Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Начало", "item": "https://drehi.moda/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Поверителност", "item": "http://drehi.moda/privacy" }] }