Условия за ползване

Общи условия за ползване на предоставените от търговеца услуги на онлайн магазин www.drehi.moda

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ представлява Общите условия (ОУ) или условията на ползване на www.drehi.moda, които уреждат правилата за използването на www.drehi.moda, включително сключването на договор за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА от този ОНЛАЙН магазин. Информираме Ви, че този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му.
Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки.

Вижте нашата политика за бисквитките, като кликнете тук.

Вижте нашата политика за защита на личните данни (GDPR), като кликнете тук.

Моля, прочетете много внимателно общите условия за пазаруване в нашия ОНЛАЙН магазин, преди да започнете да пазаувате онлайн. С натискане на бутона "Съгласен съм с общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.drehi.moda, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
2.Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Общите условия на www.drehi.moda са задължителни за всички потребители на САЙТА.
3. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.drehi.moda по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
5. www.drehi.moda има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
6. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.drehi.moda ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.drehi.moda не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
9. Имейл адреса, който използвате за регистрация не е публично видим и няма да бъде използван за други цели освен уведомяване от www.drehi.moda.
II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
1. „ДИЪРС“ ЕООДадминистрира САЙТА и електронния магазин www.drehi.moda. В настоящите Общи условия, „ДИЪРС“ ЕООД ще бъде наричан по-долу закраткост ТЪРГОВЕЦ.

2. „ДИЪРС“ ЕООДе дружество, вписано в Агенция по вписванията с единен идентификационен код (ЕИК, Булстат): 205003116, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 36.

3. Адрес за кореспонденция:
Въпроси, запитвания, поръчки по телефона, специализирана информация, професионални съвети, рекламации и консултации на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат извършвани онлайн на посочения e-mail или по телефона, в рамките на работното време: понеделник - петък: от 09:00 до 18:00 часа и в събота: от 9:00 до 13:00 часа. Почивни дни: Неделя и официални празници.
Телефон за контакт: 0886918468.
Електронна поща (e-mail): office@drehi.moda
Ние не начисляваме никакви допълнителни такси при използването на предоставените средства за комуникация с нас. Цените за разговори с посочените телефони за контакт зависят изцяло от вашия тарифен план.

4. Адрес за жалби и сигнали, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от ЗЗП, както и адреса на който приемаме върнати продукти и стоки подлежащи на замяна, писмени заявления за упражняване правото на отказ от сключения договор за покупко-продажба с този ОНЛАЙН МАГАЗИН, рекламации и др. на: office@drehi.moda

5. Връзка с надзорни органи:
5.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
5.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
III. ЦЕНИ
1.Всички цени на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ посочени на САЙТА са в български лева (BGN) с включен данък върху добавената стойност (ДДС). Посочените цени на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ в САЙТА са крайни за бройка или за определено количество стока/услуга и не включват ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА, освен в случаите, в които изрично е упоменато друго.
2.Цената на СТОКИТЕ и/или УСЛУГИТЕ и ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА могат да бъдат платени по някои от следните начини, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере при попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКАТА:
-плащане чрез паричен пощенски превод

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати продажната цена на закупената от него СТОКА както и транспортните (куриерски) разходи не включени в тази цена, но свързани с нейната доставка.
3.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на ДОГОВОРА. При допуснати технически/печатни грешки в публикуването на цените на сайта, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на ДОГОВОРА и не дължи обезщетение по никакъв начин на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови сумите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има такива.
4.Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тя важи до изчерпване на количествата, но не повече от един месец или шест месеца, когато е при условия по чл.66, ал.2 от ЗЗП.

IV. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ - ПОРЪЧКА
ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя възмездно СТОКИ от разстояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА след изричното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той отправя попълвайки ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА. По този начин ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на електронното изявление то придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Срещу предоставените от ТЪРГОВЕЦА СТОКИ, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща ЦЕНАТА на ПОРЪЧКАТА съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка ПОРЪЧКА в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и САЙТА е свързана със задължение за плащане от негова страна.
ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си на едностранна промяна в СТОКИТЕ, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на информация на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат за информирани от датата на публикуването на съответните промени. ТЪРОВЕЦЪТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на СТОКИТЕ и каквато и да било друга информация, публикувана на САЙТА без предварително уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се информира за съответните промени.
Извършването на ПОРЪЧКИ и сключването на ДОГОВОР/И за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА се извършва без регистрация на ПРОФИЛ/АКАУНТ. За да направите поръчка е необходимо да попълните ФОРМУЯРА ЗА ПОРЪЧКИ, до който получавате достъп чрез последователно извършване на следните действия:
Избирате вида на СТОКА и/или УСЛУГА от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, определяте количеството на избраната СТОКА/УСЛУГА и потвърждавате вашия избор чрез натискане на виртуален бутон "Добавете към количката".
След като са добавени във ВИРТУАЛНАТА КОЛИЧКА всички избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ и/или УСЛУГИ се натиска виртуален бутон "Поръчай/Поръчайте", чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ.
Следва да бъде въведен коректен имейл адрес, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ след финализиране на поръчката ще получи автоматичен уведомителен имейл, от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, който потвърждава получаването на извършената от него ПОРЪЧКА в системата на ТЪРГОВЕЦА.
Следва да бъде попълнен ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ попълва своите ЛИЧНИ ДАННИ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които се изискват във ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ са: Име, Фамилия, Адрес за фактуриране, Адрес за извършване на доставка, Пощенски код, Телефон, както и данни за фирма (ако желаете да Ви бъде издадена фактура ): Име на фирмата, ЕИК, МОЛ и адрес за фактуриране. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да посочи адрес за ДОСТАВКА единствено на територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема ПОРЪЧКИ, в които е посочен адрес за ДОСТАВКА извън територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя обема и вида на изискуемите данни при попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ съобразно посочените в настоящите Общи условия цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че данните, които предоставя в процеса на попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА са верни, пълни и точни и при промяна на последните се ангажира да уведоми ТЪРГОВЕЦА своевременно преди извършване на доставка на ПОРЪЧКАТА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в посочения срок, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати ДОГОВОРА. Преди финализиране на поръчката си ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно да поправя въведената от него информация директно във ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА, използвайки виртуалните бутони за редакция.
С извършване на ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯ дава своето изрично съгласие ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които е въвел да бъдат използвани и съхранявани от ТЪГОВЕЦА за целите, посочени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на ПОРЪЧКАТА, са отбелязани със звездичка.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя доброволно ЛИЧНИТЕ ДАННИ, изисквани от ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ. ТЪРГОВЕЦЪТ може по всяко време да променя обема на изискваните ЛИЧНИ ДАННИ за извършване на ПОРЪЧКА.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на ПОРЪЧКА. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена ПОРЪЧКА, извършена във връзка с получената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация при извършване на ПОРЪЧКАТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени ПОРЪЧКИ или други неизпълнения, поради неактуални данни.
Преди натискане на виртуален бутон "Край на поръчката", от който следва нейното финализиране, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере начина на доставка и метода за плащане съгласно посочените на САЙТА възможности.
Към ЦЕНАТА на СТОКИТЕ се добавя и ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА, която се изчислява автоматично на база стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма СПИДИ ООД. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се определя в зависимост от избрания начин за ДОСТАВКА (до офис на фирма СПИДИ ООД или до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ), теглото на поръчката, размера на поръчаните СТОКИ и стойността на наложения платеж (ако това е избрания начин за плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ). Тази ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА е възможно да не бъде изчислена съвсем коректно от системата на САЙТА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има увеличение в ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА, когато се свързва с него по телефона за извършване на потвърждение на направената ПОРЪЧКА. Междувременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се запознае с стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма СПИДИ ООД, намираща се на официалния сайт на фирмата - www.speedy.com.
До 48 часа след получения уведомителен имейл за извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОРЪЧКА представител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА предприема действия за осъществяване на контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждение на направената от него ПОРЪЧКА, както и за уточняване наличността и времето на доставка на заявената СТОКА. Когато ПОРЪЧКАТА е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за ТЪРГОВЕЦЪТ не възниква задължение за нейното изпълнение.
ТЪРГОВЕЦЪТ полага всички усилия да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него телефон за контакт и имейл адрес, за да го уведоми, че има грешни и/или неточни данни, когато това е възможно. Ако връзка с ПОТРЕНИТЕЛЯ по един от посочените начини не бъде установена клиентът губи правото да му бъде изпълнена ПОРЪЧКАТА.
В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ установи контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛЯ откаже да предостави изискваната от ТЪРГОВЕЦА информация/потвърждение, отказът от това предоставяне автоматично води до отмяна на ПОРЪЧКАТА с или без допълнително уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и за ТЪРГОВЕЦЪТ отпада задължението за изпълнение на ПОРЪЧКАТА.
ПОРЪЧКАТА поражда действия за изпълнението ѝ м/у страните от момента на потвърждаване на валидността на поръчката от осъществилите контакт представител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и ПОТРЕБИТЕЛ, подал и извършил конкретната ПОРЪЧКА.
ОНЛАЙН МАГАЗИНА приема ПОРЪЧКИ 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички ПРОДУКТИ, посочени в САЙТА, които системата позволява да бъдат добавени във ВИРТУАЛНАТА КОЛИЧКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С акта си на финализиране на ПОРЪЧКАТА, натискайки бутона "Край на поръчката" ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава имейл кореспонденция, както и телефонни обаждания и/или смс-и от страна на ТЪРГОВЕЦА, свързани със задължението на ТЪРГОВЕЦА да потвърди и достави ПОРЪЧКАТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Към всеки ПРОДУКТ от САЙТА е предоставена информация относно ЦЕНАТА на ПРОДУКТА, основните характеристики на ПРОДУКТА и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОТРЕБИТЕЛЯ при покупката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на ПРОДУКТА, които не се отнасят към основните характеристики на ПРОДУКТА и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички представени на САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА ЦЕНИ са в български лева и са крайни с включен данък добавена стойност, но не включват ЦЕНАТА за доставка, която се посочва отделно при завършване на поръчката. Всички ЦЕНИ са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя ЦЕНИТЕ по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати ЦЕНАТА, която е била посочена на САЙТА по време на извършване на ПОРЪЧКАТА, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната ЦЕНА.
В случай, че ПРОДУКТА има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите.
Информацията за част от публикуваните СТОКИ е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени, в случай на извършена ПОРЪЧКА, преди доставката им, за неактуализирана информация на САЙТА, свързана с поръчаните СТОКИ. Част от информацията публикувана в САЙТА е възможно да се отнася до СТОКИ, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
При допуснати технически грешки в публикуваната на САЙТА информация в резултат, на което поръчката не може да бъде изпълнена ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ за отменената поръчка ако има такива.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени СТОКИ да не са налични в момента на извършване на ПОРЪЧКАТА. В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ няма възможност за изпълнение на ПОРЪЧКАТА, поради това, че не разполага налична СТОКА, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на ПОРЪЧКАТА. Когато ПОРЪЧКАТА е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатените от него суми за закупуване СТОКИТЕ, ако същите са били предплатени.
Уведомяваме Ви, че след приемането на Общите ни условия и политиката за защита на лични данни и използването на бисквитки, Вие се съгласявате да ни предоставите личните си данни с цел сключване на договор от разстояние, посредством контакната ни форма за поръчка в сайта и на тел.
0886918468 и имейл адрес office@drehi.moda.
V. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА
1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, ПОТРЕБИТЕЛ който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него СТОКИ в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на СТОКИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една ПОРЪЧКА, които се доставят отделно, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, получи последната стока.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително да уведоми ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от ДОГОВОРА с недвусмислено заявление, например писмо изпратено на e-mail: office@drehi.moda, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може, но не е длъжен да попълни и подаде по електронен път (на посочения от ТЪРГОВЕЦА - e-mail: office@drehi.moda) и стандартния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказ от ДОГОВОРА

(СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя).

ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на съобщението/формуляра за отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За да бъде спазен срока за отказ от ДОГОВОРА е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението/формуляра за отказ от ДОГОВОРА на траен носител (на посочения от ТЪРГОВЕЦА - e-mail: office@drehi.moda) преди изтичането на законовия срок за отказ от ДОГОВОРА, който е 14 дни от получаване на поръчаните СТОКИ от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Поставената от производителя оригинална опаковка на СТОКАТА да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена нейната цялост и целостта на поставените в/у опаковката защитни стикери и други означения. СТОКАТА да има запазен търговски вид, да не е използвана освен за проба (функционалност на СТОКАТА, съвпадение на размер), да няма липсващи аксесоари, драскотини, следи от удари и др. нанесени вреди. СТОКАТА следва да бъде върната в пълна окомплектовка с придружаващата я документация (оригиналната фактура или оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка, гаранционна карта). СТОКАТА трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта, което е ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да бъде върната до офиса на фирма СПИДИ ООД-. Моля, съобщете следните данни за нас на куриера, който ще обработва пратката, която искате да ни изпратите (документи, продукти

 ОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил с недвусмислено заявление изпратено на - e-mail: office@drehi.moda за решението си да се откаже от ДОГОВОРА. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема върнати ПОРЪЧКИ с наложен платеж. Възстановяване на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума се възстановява по банков път или чрез паричен пощенски превод, съгласно условията описани в настоящите Общи условия. До момента на обратното предаване на СТОКАТА (връщането на ПОРЪЧКТА) от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. При неизпълнение на посочените условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата СТОКА и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
3. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на СТОКАТА са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на върнатата стока такава каквато е била в момента на закупуването й.
4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови цената на СТОКАТА в законоустановения 14-дневен срок. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от ТЪРГОВЕЦА да се извършва по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършени ПОРЪЧКИ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на СТОКИТЕ обратно.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на ТЪРГОВЕЦА или да върне обратно СТОКИТЕ, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати или предаде обратно СТОКИТЕ на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок.

VI. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да получи закупените от него СТОКИ посредством услугите на куриерска фирма СПИДИ ООД, с които ТЪРГОВЕЦЪТ си партнира. Доставките се извършват от понеделник до събота в рамките на работното време на фирма СПИДИ ООД. При направена ПОРЪЧКА от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в поле "Клиентски бележки" ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като ТЪРГОВЕЦЪТ се съобразява с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.
Заявената за покупка СТОКА се доставя с подходящи съобразно вида й, опаковка и транспорт до офис на фирма СПИДИ ООД или до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес само на географската територията на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на република България. СТОКИТЕ се доставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу подпис, който удостоверява извършената доставка на СТОКАТА.
2. При невъзможност за доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, не по вина на ТЪРГОВЕЦА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса, пратката остане непотърсена в офиса на фирма СПИДИ ООД и др. подобни), в срок до 5 работни дни, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави поръчаните СТОКИ, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа всички заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛ неоснователно откаже да приеме дадена ДОСТАВКА.
3. Срокът за ДОСТАВКАТА на заявените с ПОРЪЧКА СТОКИ е 5 (пет) работни дни след получаване на потвърждение на поръчката по телефона, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде своевременно уведомен от страна на ТЪРГОВЕЦА.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да удължава посочените срокове с повече от 7 дни с предварително съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заявил ДОСТАВКАТА.
4. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА не е фиксирана и не е включена в цената на СТОКИТЕ, освен ако изрично не е упоменато друго. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се изчислява автоматично на база стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма СПИДИ ООД. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се определя в зависимост от избрания начин за ДОСТАВКА (до офис на фирма СПИДИ ООДили до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ), теглото на поръчката, размера на поръчаните СТОКИ и стойността на наложения платеж (ако това е избрания начин за плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ). Тази ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА е възможно да не бъде изчислена съвсем коректно от системата на САЙТА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има увеличение в ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА, когато се свързва с него по телефона за извършване на потвърждение на направената ПОРЪЧКА. Междувременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се запознае със стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма СПИДИ ООД, намираща се на официалния сайт на фирмата - www.speedy.com.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства.
6. При извършване на ДОСТАВКАТА СТОКИТЕ следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, липсата на някой от придружаващите СТОКАТА аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, установени при доставката ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ТЪРГОВЕЦА на телефони 088
6918468, или по имейл office@drehi.moda. Ако Потребителят не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че СТОКАТА му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите СТОКАТА аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА на e-mail office@drehi.moda за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените СТОКИ или посочвайки нейният номер и дата.
7. При предаване на доставената СТОКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите СТОКАТ